لیست پروژه های انجام شده و در حال اجرا

ردیفپروژهشرح فعالیتکارفرماتاریخ شروعتاریخ پایانمشاهده
1پتروشیمی متانول دنا - عسلویهاجرای عملیات پایپینگ (ساخت و نصب پایپینگ، ساخت و نصب ساپورت، تست و پیش راه اندازی) شرکت کیسوناردیبهشت 1401در حال اجرا (42% پیشرفت)
2پروژه MEG پتروشیمی بوشهراجرای کامل عملیات پایپینگ واحد MEGمشارکت چگالش، انرشیمی و استیمبهمن 99در حال اجرا (86% پیشرفت)
3پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی - کنگاناجرای عملیات پایپینگ و پیش راه اندازی Gas Train های 1 و 2شرکت پایندان تیر 98در حال اجرا (93% پیشرفت)
4طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی فاز 14عملیات ساخت و تست پمپ کالمن و اجرای کامل پایپینگ اکسترنال و اینترنال مخازن بوتان و پروپانشرکت آریا پترو تلاشگرانمهر 99در حال اجرا (63% پیشرفت)
5پتروشیمی سبلان - عسلویهتعمیرات واحد ریفورمری پتروشیمی سبلانشرکت صنایع پتروشیمی سبلانمهر 1400آبان 1400
6پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی - کنگاناجرای عملیات داربست بندی تجهیزات Gas Train های 1 و 2، یونیت‌های 107 و یونیت های 113شرکت پایندان آبان 99اسفند 99
7پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی - کنگاناجرای عملیات خاکی و عملیات Civil ناحیه 5 و Gas Train 2شرکت پاینداناسفند 98اسفند 99
8پتروشیمی سبلان - عسلویهاجرای عملیات ساخت و نصب پایپینگ واحد راکتور و ریفورمرشرکت کیسونفروردین 98آبان 99
9پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه - عسلویهاجرای کامل عملیات پایپینگشرکت مهندسی ساختمانی گاماآذر 96تیر 98
10پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی - کنگاناجرای عملیات پایپینگ یونیتهای 1-113 و 2-113 و 2-101شرکت پاینداندی 95تیر 98
11پالایشگاه فازهای 20 و 21 پارس جنوبی - عسلویهاجرای عملیات ساخت و نصب پایپینگ و تست مخازن LPGشرکت مهندسی پناهساز ایرانتیر 95اسفند 97
12پالایشگاه فاز 19 پارس جنوبی - کنگاناجرای عملیات ساخت و نصب پایپینگ و تست مخازن LPGشرکت مهندسی پناهساز ایرانفروردین 93مهر 96
13پالایشگاه فازهای 22 و 24 پارس جنوبی - کنگاناجرای عملیات ساخت پایپینگ و ساپورت مخازن LPGشرکت مهندسی پناهساز ایرانفروردین 93بهمن 95
14پالایشگاه فازهای 17 و 18 پارس جنوبی - عسلویهاجرای عملیات ساخت و نصب پایپینگ و تست و پیش راه اندازی مخازن LPGشرکت مهندسی پناهساز ایرانتیر 89دی 95
15پالایشگاه فاز 19 پارس جنوبی - کنگاناجرای عملیات پایپینگ یونیت های 160، 1-103 و 2-103شرکت مهندسی درریزمرداد 91بهمن 94
16پالایشگاه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی - عسلویهاجرای عملیات ساخت و نصب پایپینگ و تست مخازن LPGشرکت مهندسی پناهساز ایرانآبان 89شهریور 94
17پالایشگاه فاز 19 پارس جنوبی - کنگاناجرای عملیات اسپول سازی یونیت های 100، 103، 109، 110، 122، 143، 160، 181 و 185شرکت مهندسی درریزمرداد 91تیر 93
18شبکه گاز بین شهری - چهارمحال و بختیاریاجرای عملیات لوله کشی فلزی و پلی اتیلن شبکه گاز بین شهریشرکت گاز چهارمحال و بختیاریآذر 92اسفند 92
19پالایشگاه فازهای 17 و 18 پارس جنوبی - عسلویهاجرای عملیات پایپینگ، نصب تجهیزات و داربست بندی ناحیه های 5 و 6شرکت مهندسی پناهساز ایراناردیبهشت 90اسفند 92
20پالایشگاه فازهای 17 و 18 پارس جنوبی - عسلویهاجرای عملیات پایپینگ، نصب تجهیزات و داربست بندی ناحیه 3 پایپ رکشرکت مهندسی پناهساز ایرانتیر 89اسفند 92
21پالایشگاه فازهای 9 و 10 پارس جنوبی - عسلویهاجرای عملیات پایپینگ یوینت 108شرکت مهندسی درریزشهریور 87دی 88
22پالایشگاه فازهای 9 و 10 پارس جنوبی - عسلویه اجرای عملیات ساخت و نصب پایپینگ و تست مخازن LPG شرکت مهندسی پناهساز ایراندی 86مرداد 87
23پالایشگاه فازهای 9 و 10 پارس جنوبی - عسلویهاجرای عملیات پایپینگ و Steam Tracing یوینت های 102 و 1-103شرکت مهندسی ساختمانی گاماتیر 85اردیبهشت 86
برای ارتباط با ساتراپ تماس بگیرید